การศึกษาขั้นพื้นฐาน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. 

หนังสือเรียนพื้นฐาน

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หนังสือคู่มือ

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

หนังสือค้นคว้าอ้างอิง

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

สื่อพันธุ์ใหม่ iSMART

ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ห้องเรียน สื่อพันธุ์ใหม่ iSMART… เพื่อครูยุคใหม่
สื่อพันธุ์ใหม่ iSMART ผลิตขึ้นภายใต้แนวคิดแบบ On-demand ซึ่งการเรียนแบบ On-demand คือ การ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียน เวลาเรียน และควบคุมการเรียนได้ด้วยตนเอง เช่น หากไม่เข้าใจบทไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ หรือหากเข้าใจบทนั้นๆ แล้วก็สามารถข้ามไปบทอื่นได้เลย เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งข้อดีของการเรียนแบบ on-demand นี้ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยลดจำนวนชั่วโมงเรียนลง โดยที่นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ส่วนครูผู้สอนก็จะมีเวลา เหลือมากพอที่จะไปจัดกิจกรรมหรือโครงงานเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะและการนำไปใช้ในชีวิตจริง นอกจากนี้สื่อพันธุ์ใหม่ iSMART ยังเป็นสื่อการเรียนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนผู้สอนในวิชาดังกล่าวได้อีกด้วย

MAC i-Link

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Partnership

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.