เช็คผลสอบและเลขที่นั่งสอบ Pre O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ในโครงการ MACEDUFEST2017 ได้ที่นี่
ผลคะแนนสอบ Pre O-NET ป.6 รอบชิงชนะเลิศ
โครงการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับคุณครู
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับผู้ปกครอง
รายละเอียดโครงการสอบฟรี ม.3 และ ม.6
คลังข้อสอบ O-NET ชั้นป.6, ม.3 และ ม.6 จาก สทศ.
DOWNLOAD ข้อสอบ O-NET สทศ.
การทำ Portfolio ง่ายๆ ด้วย Microsoft Word
เฉลยข้อสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560